Kontakta oss om du har ytterligare frågor

Telefon: 0514 103 05 | E-post: info@hemmabostader.se

När skall hyran vara betald?

Det är viktigt att betala sin hyra i rätt tid annars kan du riskera att förlora din bostad. Hyran skall betalas i förskott den sista varje månad.

Vilken uppsägningstid har jag?

3 månader

När får jag flytta in?

Du har rätt att flytta in kl. 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Inträffar den dagen en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, skall inflyttning ske nästa vardag.

När måste jag flytta ut?

Du är skyldig att lämna lägenheten senast kl. 12.00 dagen efter det att hyrestiden gått ut. Är den dagen en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton skall utflyttning ske nästa vardag.

Hur skall jag sköta lägenheten?

Du är skyldig att vårda och sköta lägenheten med vad därtill hör. Om det inträffar en skada i lägenheten måste detta meddelas till hyresvärden så fort som möjligt, så att skadan inte förvärras. Gör du inte det så kan Du bli skadeståndsskyldig.

Får man spela hög musik?

Man får aldrig spela så högt att man stör någon. Detta gäller hela dygnet oavsett vilken tid. Efter 22:00 skall det vara tyst.

Måste jag teckna hemförsäkring för min bostad?

Nej, men det är att rekommendera!

Får man ha djur i lägenheten?

Ja, om man sköter dem och de inte utgör en olägenhet. Det är trots allt djurägaren som har ansvaret för djuren och skador de kan orsaka.

Får man installera egen parabol till sin lägenhet?

Nej, inte utan godkännande av Hemma Bostäder.

Får man röka i lägenheten?

Nej